Statistikk

Statistikk over aktiviteten i biblioteket, antal utlån, innkjøp. økonomi mm.

   

Bremanger folkebibliotek
Postboks 104
6721 Svelgen
E-post : brembib@bremanger.kommune.no
Telefon
: 916 65 053

Kommunenr.
: 1438

a - a - a