Nasjonalt lånekort på hovudbiblioteket

Bremanger folkebibliotek kan tilby
nasjonalt lånekort. Med dette lånekortet
kan publikum bruke det same kortet
over heile landet

Kortet kan brukast som lokalt kort for Bremanger folkebibliotek, men også i alle andre bibliotek i Norge. Skal lånekortet brukast i alle bibliotek, må vi registrere personnummeret.

Dersom du vil ha nasjonalt lånekort, må du ta med legimitasjon med fødselsnummer/personnummer (pass/bankkort/førarkort) til biblioteket.

Alle personopplysingar blir lagra kryptert i Sentralt låneregister. Datatilsynet har sett svært strenge krav til det nye registeret slik at opplysningar ikkje skal komme på avvegar eller misbrukast.

Lånekortet er gratis.

   

Bremanger folkebibliotek
Postboks 104
6721 Svelgen
E-post : brembib@bremanger.kommune.no
Telefon
: 916 65 053

Kommunenr.
: 1438

a - a - a