Nasjonalt lånekort på hovudbiblioteket

Nasjonalt lånekort
Nasjonalt lånekort

Bremanger folkebibliotek kan tilby
nasjonalt lånekort. Med dette lånekortet
kan publikum bruke det same kortet
over heile landet

Kortet kan brukast som lokalt kort for Bremanger folkebibliotek, men også i alle andre bibliotek i Norge. Skal lånekortet brukast i alle bibliotek, må vi registrere personnummeret.

Dersom du vil ha nasjonalt lånekort, må du ta med legimitasjon med fødselsnummer/personnummer (pass/bankkort/førarkort) til biblioteket.

Alle personopplysingar blir lagra kryptert i Sentralt låneregister. Datatilsynet har sett svært strenge krav til det nye registeret slik at opplysningar ikkje skal komme på avvegar eller misbrukast.

Lånekortet er gratis.


Link
Sist endra 27.03.2010
   

Kontaktinformasjon

Bremanger folkebibliotek
Postboks 104
6721 Svelgen
E-post : brembib@bremanger.kommune.no
Telefon
: 916 65 053

Kommunenr.
: 1438

Nyhetsfeed

  • Sist oppdatert: 21. november 2017, kl. 18:28 Bør Bremanger slå seg sammen med nye Kinn kommune som i realiteten blir en dobbelt bykommune?
  • : • Enkle fysiske tiltak i dei største sentrumsområda • Fv. 614 Breivika–Svelgen (Bremanger) • Fv. 607 Heggebø–Leirvik (Hyllestad) • Fv.
  • blir fortalt at båten hadde ein karakteristisk lyd. Fagerland gjekk frå kai i Kalvåg nord for Florø 2. november, etter å ha kjøpt båten der.
Levert av ACOS AS
Login for redigering Login for redigering