Velkomen til

Bremanger folkebibliotek!

 

Biblioteket har to avdelingar, hovudbiblioteket i Svelgen og filial på Hauge

I Webkatalogen vår kan du søke på bøker, lydbøker, filmar, musikk og dataspel som vi har på biblioteket. Finn du noko du likar, kan du reservere det. Dersom du loggar deg inn, får du oversikt over allOpningstider på biblioteka								Svelgen:				Tirsdag  	11.00 - 14.00 	og 	15.00 - 19.00Onsdag	11.00 - 14.00 Torsdag	15.00 - 19.00				Hauge:				Tirsdag  	15.00 - 18.00Torsdag	11.30 - 15.00 - Klikk for stort bilete e låna dine, og fornye dei dersom du ønsker det.

Du kan også velge om du vil søke i Hovudbiblioteket sin katalog, i Hauge filial sin katalog eller begge katalogane samtidig (Alle bibliotek). Du kan også sjå om boka på hovudbiblioteket er utlånt og kor lenge.

Dersom du har lånekort, kan du gå inn på Meg & Mitt, og administrere din eigen konto, reservere bøker, fornye lån osb.

Aktuelt kan du sjå nye ting vi får inn til biblioteket, og kva folk nyleg har levert inn og lånt. På framsida i websøket, vil dei nyaste bøkene, DVD-ane og CD-ane vise i tekstboksane.

 

Kontakt oss her

 
   

Kontaktinformasjon

Bremanger folkebibliotek
Postboks 104
6721 Svelgen
E-post : brembib@bremanger.kommune.no
Telefon
: 916 65 053

Kommunenr.
: 1438

Nyhetsfeed

  • Stein Malkenes (MGD) reagerar på at ordførar Ola Teigen (Ap) i Fjord1-kommunen Flora kallar ferjedrift for gamaldags.<br/><br/>si for ny kyststamveg gjennom Sogn og Fjordane. I utgreiinga tilrår vegvesenet at strekninga Haukå-Svelgen i Bremanger bør vere det første
  • Statens vegvesen tilrår kryssing av Nordfjorden mellom Biskjelneset i Vågsøy og Tongane i Bremanger.<br/><br/>bru på det rimelegaste punktet, som ser ut til å vere frå Tongane i Bremanger til Biskjelneset i Vågsøy. Deretter koplar ein seg på rv. 15,
  • Statens vegvesen tilrår at ein bygger bru i ytre, dvs Tongane–Biskjelneset, men at ein samstundes opprettheld ferjesambandet Stårheim-Isane.<br/><br/>–Svelgen i Bremanger bør vere første byggesteg på ein ny kystveg. Det er blant tilrådingane i utgreiinga Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane,
Levert av ACOS AS
Login for redigering Login for redigering